ห้องเรียนออนไลน์
history

ประวัติความเป็นมา

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 โดยมี คุณสุกิจ สัตย์เพริศพราย เป็นประธานและกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทก่อกำเนิดมาจากปณิธานอันมุ่งมั่นและแน่วแน่ของประธานกรรมการและคณะผู้บริหารที่ต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีประโยชน์ ตลอดจนเจตนารมณ์ที่จะนำธุรกิจขายตรงในรูปแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมาสู่ผู้คนในอาเซียน โดยทางบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการทำธุรกิจในระยะยาวและมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีและมีคุณภาพเป็นหลัก

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรและมีคุณภาพจากธรรมชาติโดยเน้นหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเรายังผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆทั่วโลกและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงผ่านการวิจัยจากองค์กรชั้นนำต่างๆ โดยบริษัทของเรานำเอารูปแบบของระบบธุรกิจเครือข่ายมาใช้ในการบริหารธุรกิจและบริหารองค์กรด้วยการจ่ายผลตอบแทนแบบ "ไบนารี่" ที่พร้อมจะสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดและมั่นคงให้แก่นักธุรกิจของเรา สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจรายใหม่ให้เติบโต และมีรายได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทของเรายังมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน บริษัท

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงแห่งประเทศไทย (TDIA) รวมถึงยังได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงถูกต้องตามกฎหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า บริษัทของเรามีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีแผนการตลาดที่มั่นคงและเข้มแข็ง อีกทั้งยังจดทะเบียนถูกต้องครบถ้วน จะสามารถนำพานักธุรกิจรุ่นใหม่เช่น “คุณ” ให้สามารถประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเติบโตพร้อมก้าวไปกับบริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน