ห้องเรียนออนไลน์

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

ตาราง The Twin CEO ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่
เสาร์ 11 The Solution ภาคใต้ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย หาดใหญ่
อาทิตย์ 12 The Solution ภาคใต้ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สุราษฎร์ธานี

ตารางกิจกรรม

คอร์สการตลาดออนไลน์ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 20 Online Basic marketing 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 1

อาทิตย์ 22 Online Basic marketing 13.00 คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 1

ศุกร์ 27 Online Basic marketing 14.00 - 17.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 1

เสาร์ 28 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 1

อาทิตย์ 29 Online Basic marketing 13.00 คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 1

อาทิตย์ 31 Online Basic marketing 14.00 - 17.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 1

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 3 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 3

อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่
จันทร์ 6 Train The Trainer FB 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง Grand Hall

อังคาร 7 Train The Trainer FB 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง Grand Hall

ศุกร์ 10 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 3

เสาร์ 11 Lacel academy 10.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
เสาร์ 11 WELLNESS CLUB 13.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่

อาคารวรรณสรณ์ ห้องประชุม ธัชพล ชั้น 9

อาทิตย์ 12 Lacel academy 10.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
อาทิตย์ 12 B-Vision 13.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
จันทร์ 13 Lacel academy 10.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
ศุกร์ 17 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 3

เสาร์ 18 Happy Stage 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง Grand Hall

อาทิตย์ 19 EXPO 13.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
ศุกร์ 24 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ห้อง เทรนนิ่ง 3

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566 (ภาคเหนือ)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566 (ภาคอีสาน)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 14 B-Vision 13.00 น. คุณจุทามาศ ชมเดช สาขาอุบล
อาทิตย์ 15 B-Vision 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาร้อยเอ็ด
พุธ 18 Training เซลล์เพจกาแฟ 10.00 น. คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สาขาโคราช
เสาร์ 21 The Solution Happy Coffee Gold 13.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย โรงแรมBeelive จ.สุรินทร์
อาทิตย์ 22 B-Vision 13.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาขอนแก่น
จันทร์ 23 CSR 13.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย จ.นครพนม

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคอีสาน)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 4 B-Vision 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาขอนแก่น
อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 น. คุณมินตรา พันธ์วงศ์, คุณพรไพบูลย์ ขจรฟุ้ง สาขาอุบลราชธานี
อาทิตย์ 12 B-Vision 13.00 น. ธัญญวรรณ วิรุฬหเดช สาขาขอนแก่น
อาทิตย์ 12 B-Vision 13.00 น. คุณรัฐวิญช์ พรประจักษ์จิตร, คุณวันชัย กวาวทอง สาขาสกลนคร
เสาร์ 18 Happy Street 10.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 19 B-Vision 13.00 น. ธัญญวรรณ วิรุฬหเดช สาขาขอนแก่น
อาทิตย์ 19 Happy Street 10.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 26 B-Vision 13.00 น. ธัญญวรรณ วิรุฬหเดช สาขาขอนแก่น
อาทิตย์ 26 B-Vision 13.00 น. คุณสมคิด เสนสุข, คุณจักรพันธ์ ปิลอง สาขาสกลนคร

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคกลาง)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 3 Training Online กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
เสาร์ 4 B-Vision 13.00 กิจกรรมพิเศษ พิษณุโลก
เสาร์ 4 Training Online กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 กิจกรรมพิเศษ สมุทรสาคร
อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
ศุกร์ 10 Training Online 13.0 กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
เสาร์ 11 Training Online กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
อาทิตย์ 12 B-Vision 13.00 กิจกรรมพิเศษ สมุทรสาคร
อาทิตย์ 12 B-Vision 13.00 กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
อาทิตย์ 12 Meeting ผู้นำ กิจกรรมพิเศษ พิษณุโลก
พุธ 15 วาเลนไทน์ กิจกรรมพิเศษ สมุทรสาคร
พุธ 15 วาเลนไทน์ กิจกรรมพิเศษ อยุธยา
พุธ 15 วาเลนไทน์ กิจกรรมพิเศษ พิษณุโลก
เสาร์ 18 B-Vision สัญจร กิจกรรมพิเศษ พิษณุโลก
อาทิตย์ 19 B-Vision กิจกรรมพิเศษ สมุทรสาคร
อาทิตย์ 19 B-Vision กิจกรรมพิเศษ อยุธยา

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566 (ภาคตะวันออก)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
พุธ 18 ประกวดมิสไชน่า 13.00 กิจกรรมพิเศษ สาขาสุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 22 Happy Center & ตรุษจีน 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 22 Happy Center & ตรุษจีน 13.00 กิจกรรมพิเศษ ชุมพร
จันทร์ 23 งานทำบุญ คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ หาดใหญ่
พุธ 25 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ หาดใหญ่
พุธ 25 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
เสาร์ 28 B-Vision 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร เซนเตอร์ตรัง
อาทิตย์ 29 B-Vision 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร ภูเก็ต
จันทร์ 30 B-Vision 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร ระนอง

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
พุธ 1 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
พุธ 1 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ หาดใหญ่
เสาร์ 4 Happy Center 13.00 กิจกรรมพิเศษ ชุมพร
อาทิตย์ 4 Happy Center 13.00 กิจกรรมพิเศษ หาดใหญ่
อาทิตย์ 5 Happy Center 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 5 Happy Center 13.00 กิจกรรมพิเศษ นครศรีธรรมราช
พุธ 8 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
พุธ 8 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ หาดใหญ่
เสาร์ 11 The Solution ภาคใต้ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย หาดใหญ่
อาทิตย์ 12 The Solution ภาคใต้ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สุราษฎร์ธานี
พุธ 15 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
พุธ 15 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ หาดใหญ่
เสาร์ 18 B-Vision 13.00 คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ชุมพร
อาทิตย์ 19 B-Vision 13.00 คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ สุราษฎร์ธานี
พุธ 22 B-Vision 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร เซนเตอร์ตรัง
พุธ 22 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ สุราษฎร์ธานี
พุธ 22 Training ผู้นำ 13.00 กิจกรรมพิเศษ หาดใหญ่