ห้องเรียนออนไลน์

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

The Twin CEO ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
จันทร์ 5 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สุราษฎร์ธานี
พุธ 14 Wealth Club 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 16 เรียนก่อนค่อยเปิดบิล 13.00 - 16.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 17 Happy Startup 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 18 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 24 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ระนอง
อาทิตย์ 25 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 25 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ศรีราชา
พุธ 28 Wealth Club 18.00 - 20.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 30 เรียนก่อนค่อยเปิดบิล 18.00 - 20.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

The Twin CEO ประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 1 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย พระนครศรีอยุธยา
อาทิตย์ 2 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สมุทรสาคร
พุธ 12 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย เชียงราย
พุธ 19 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สปป.ลาว
ศุกร์ 21 CSR 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สกลนคร
เสาร์ 22 B-Vision 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สกลนคร
อาทิตย์ 23 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อังคาร 25 Meet CEO 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่
พุธ 26 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 29 Meet CEO 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย หาดใหญ่
อาทิตย์ 30 B-Vision พิเศษ 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย นครศรีธรรมราช
อาทิตย์ 30 B-Vision 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ตารางกิจกรรม

คอร์สการตลาดออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 2 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 2 Online Marketing Clinic 14.00-17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google Meet

จันทร์ 5 Advance Class 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 9 Online Marketing Clinic 14.00-17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google meet

อาทิตย์ 11 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่
จันทร์ 12 Online Marketing Clinic 14.00 - 16.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สปป.ลาว

Google Meet

ศุกร์ 16 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 16 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google meet

อาทิตย์ 18 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่
อังคาร 20 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่
ศุกร์ 23 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 23 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google meet

อาทิตย์ 25 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่
จันทร์ 26 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สปป.ลาว

Google Meet

ศุกร์ 30 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google meet

ศุกร์ 30 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

คอร์สการตลาดออนไลน์ประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
จันทร์ 3 Advance Class 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 7 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 7 Online Marketing Clinic 13.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google Meet

จันทร์ 10 Advance Class 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 14 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 14 Online Marketing Clinic 13.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google meet

จันทร์ 17 Advance Class 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 21 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 21 Online Marketing Clinic 13.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google Meet

จันทร์ 24 Advance Class 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 28 Online Marketing Clinic 11.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

จันทร์ 28 Online Marketing Clinic 13.00 คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Google Meet

จันทร์ 31 Advance Class 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

ประจำเดือนกันยายน 2565 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 2 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 3 ASEAN CAMP 08.00 น. กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท

จ.ปทุมธานี

อาทิตย์ 4 ASEAN CAMP 08.00 น. กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท

จ.ปทุมธานี

ศุกร์ 9 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 10 ASEAN CAMP 08.00 น. กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท

จ.ปทุมธานี

อาทิตย์ 11 ASEAN CAMP 08.00 น. กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท

จ.ปทุมธานี

จันทร์ 12 AFTERSHOCK 10.00 กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
พุธ 14 Wealth Club 18.00 - 20.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 16 เรียนก่อนค่อยเปิดบิล 13.00 - 16.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 17 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 18 B-Vision 13.00 คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย,คุณพิชญา เกษมสันต์ ณ อยุธยา สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 23 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 24 WELLNESS CLUB 13.00 คุณพิชญา เกษมสันต์ ณ อยุธยา สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 25 B-Vision 13.00 คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

พุธ 28 Wealth Club 18.00 - 20.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 30 เรียนก่อนค่อยเปิดบิล 18.00 - 20.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 30 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

ประจำเดือนตุลาคม 2565 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 2 B-Vision 13.00 คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 7 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 8 WELLNESS CLUB 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร ชั้น9 อาคารวรรณสรณ์

ศุกร์ 14 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 15 ASEAN CAMP 08.00 กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท

จ.ปทุมธานี

อาทิตย์ 16 ASEAN CAMP 08.00 กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท

จ.ปทุมธานี

ศุกร์ 21 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 22 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

พุธ 26 Happy Startup 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่
ศุกร์ 28 Pollitin Insight 13.00 คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 30 B-Vision 13.00 คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565 (ภาคเหนือ)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 4 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 11 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
เสาร์ 17 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร น้ำโขง ริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
อาทิตย์ 25 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณธนัญญา บัวยิ้ม สาขาเชียงใหม่

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565 (ภาคอีสาน)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 4 Happy Center 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
เสาร์ 10 B-Vision 13.00 น. คุณอชิตะวีร์ วชิระพิภัทร์กุล, คุณสุรัสวดี ดวงสมศรี สาขาร้อยเอ็ด
เสาร์ 10 B-Vision 13.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาโคราช
อาทิตย์ 11 Happy Center 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาขอนแก่น
ศุกร์ 16 คอร์ส Youtube 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
เสาร์ 17 คอร์ส Youtube 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
อาทิตย์ 18 คอร์ส Line my shop. 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
อาทิตย์ 18 Happy Center 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาสกลนคร
เสาร์ 24 EXPO 13.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาโคราช
อาทิตย์ 25 Happy Center 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาขอนแก่น
อาทิตย์ 25 EXPO 13.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาร้อยเอ็ด

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ภาคอีสาน)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 1 B-Vision 13.00 น. คุณชูชาติ เครื่องคำ, คุณชยาภรณ์ กานต์พิชญาวรรณ สาขาโคราช
พุธ 19 B-Vision 13.00 น. คุณพีรพงษ์ หลังปูเต๊ะ สาขาโคราช

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ภาคกลาง)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
พุธ 3 เจาะลึกแผนการตลาด 13.00 - 15.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาสมุทรสาคร
เสาร์ 6 Training ผู้นำ 13.00 - 15.00 น. คุณไปรยา คมสินธ์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 7 B-Vision พิเศษ 13.00 - 15.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 7 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา
พุธ 10 โต๊ะกลมพอลลิติน 13.00 - 15.00 น. คุณปวีณรัตน์ กีรติศาสตร์ สาขาสมุทรสาคร
เสาร์ 13 Training ผู้นำ 13.00 - 15.00 น. คุณไปรยา คมสินธ์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 14 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณกมลพร ต๊ะใจ สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 14 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา
พุธ 17 เจาะลึกแผนการตลาด 13.00 - 15.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 21 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณกมลพร ต๊ะใจ สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 21 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา
พุธ 24 โต๊ะกลมพอลลิติน 13.00 - 15.00 น. คุณปวีณรัตน์ กีรติศาสตร์ สาขาสมุทรสาคร
เสาร์ 27 Training ผู้นำ 13.00 - 15.00 น. คุณไปรยา คมสินธ์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 28 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณกมลพร ต๊ะใจ สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 28 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565 (ภาคกลาง)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
พุธ 7 โต๊ะกลมพอลลิติน 13.00 - 15.00 น. คุณปวีณรัตน์ กีรติศาสตร์ สาขาสมุทรสาคร
เสาร์ 10 Training สมาชิก 13.00 - 15.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 11 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 11 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาอยุธยา
พุธ 14 เจาะลึกแผนการตลาด 13.00 - 15.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาอยุธยา
เสาร์ 17 Training สมาชิก 13.00 - 15.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 18 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณไปรยา คมสินธ์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 18 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณหมอจาก รพ.บางขุนเทียน สาขาสมุทรสาคร
พุธ 21 โต๊ะกลมพอลลิติน 13.00 - 15.00 น. คุณปวีณรัตน์ กีรติศาสตร์ สาขาสมุทรสาคร
เสาร์ 24 Training สมาชิก 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 25 B-Vision 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 25 B-Vision 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาอยุธยา

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565 (ภาคตะวันออก)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 4 B-Vision 13.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาศรีราชา
อาทิตย์ 11 B-Vision 13.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาจันทบุรี
ศุกร์ 16 ศอร์สฝึกทักษะการพูดที่ดี 10.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาอรัญประเทศ
เสาร์ 17 ศอร์สฝึกทักษะการพูดที่ดี 10.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาอรัญประเทศ
อาทิตย์ 18 B-Vision 13.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 25 B-Vision 13.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาศรีราชา

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 6 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร,คุณพัธนนท์ กุลบุตร สาขานครศรีธรรมราช
อาทิตย์ 7 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาสุราษฎร์ธานี
จันทร์ 8 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร ภูธารารีสอร์ท จ.ระนอง
เสาร์ 13 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาชุมพร
เสาร์ 13 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาสุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 14 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาหาดใหญ่
เสาร์ 20 Meet CEO 13.00 - 15.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 21 B-Vision พิเศษ 13.00 - 15.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขานครศรีธรรมราช
เสาร์ 27 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาชุมพร

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 3 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้,คุณพัธนนท์ กุลบุตร สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 4 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขานครศรีธรรมราช
จันทร์ 5 CEO เทรนนิ่งพิเศษ 13.00 - 15.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สาขาสุราษฎร์ธานี
เสาร์ 10 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาหาดใหญ่
เสาร์ 17 พิธีประดับเข็ม 13.00 - 17.00 น. คุณพีรพงษ์ หลังปูเต๊ะ, คุณอัศวพงษ์ กุลบุตร สุไหงโก-ลก
เสาร์ 17 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้,คุณธนภณ จางบัว สาขาชุมพร
อาทิตย์ 18 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาสุราษฎร์ธานี
เสาร์ 24 B-Vision พิเศษ 13.00 - 15.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ภูธารารีสอร์ท จ.ระนอง
เสาร์ 24 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาหาดใหญ่