ห้องเรียนออนไลน์

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

The Twin CEO ประจำเดือน พฤษาคม 2565

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 1 CEO meet VIP+ 11.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์

เสาร์ 21 Online Advance 10.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาศรีราชา
ศุกร์ 27 CEO พบผู้นำ 17.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย เซ็นเตอร์ อ.เมือง นราธิวาส
อาทิตย์ 29 Meet CEO 13.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาหาดใหญ่

ตารางกิจกรรม

คอร์สการตลาดออนไลน์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อังคาร 3 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์

Google Meet

ศุกร์ 6 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 6 Online Basic marketing 14.00 น. วิทยากรประจำสาขา สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 8 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

จันทร์ 9 Online Advance Google Ads. 14.00 - 16.00 น. คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 13 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 13 Online Basic marketing 14.00 น. วิทยากรประจำสาขา สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 14 Online Marketing Clinic 14.00 - 16.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ (สปป.ลาว)

Google Meet

อาทิตย์ 15 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

จันทร์ 16 Online Advance Facebook Ads. 14.00 - 16.00 น. คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 20 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 20 Online Basic marketing 14.00 น. วิทยากรประจำสาขา สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อาทิตย์ 22 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

จันทร์ 23 Online Advance Google Ads. 14.00 - 16.00 น. คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

อังคาร 24 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์

Google Meet

ศุกร์ 27 Online Marketing Clinic 14.00 - 17.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 27 Online Basic marketing 14.00 น. วิทยากรประจำสาขา สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 28 Online Marketing Clinic 14.00 - 16.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์

Google Meet

อาทิตย์ 29 Online Marketing Clinic 13.00 - 16.00 น. คุณกรกนก คัณฑเขตต์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

จันทร์ 30 Online Advance Facebook Ads. 14.00 - 16.00 น. คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 1 CEO meet VIP+ 11.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์

พุธ 4 Leader training 13.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 6 Pollitin Insight 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์

เสาร์ 7 WELLNESS CLUB 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์

พฤหัสบดี 12 Leadership Camp 8.30 น. กิจกรรมพิเศษ The Pine Resort
ศุกร์ 13 Pollitin Insight 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 13 Leadership Camp 9.00 น. กิจกรรมพิเศษ The Pine Resort
อาทิตย์ 15 B-Vision 13.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Grand Hall อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 20 Pollitin Insight 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

เสาร์ 21 WELLNESS CLUB 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์

พุธ 25 Leader training 13.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ศุกร์ 27 Pollitin Insight 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สำนักงานใหญ่

ห้องประชุม Training 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2565 (ภาคเหนือ)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 1 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 2 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 3 Happy Center 13.00 - 15.00 น. คุณธนัญญา บัวยิ้ม สาขาเชียงใหม่
พุธ 6 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
ศุกร์ 8 E-Learning 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 9 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 10 Happy Center 13.00 - 15.00 น. คุณธนัญญา บัวยิ้ม สาขาเชียงใหม่
จันทร์ 11 75795_1647335492_8685 13.00 - 17.00 น. คุณธนัญญา บัวยิ้ม สาขาเชียงใหม่
อาทิตย์ 17 Happy Center 13.00 - 15.00 น. คุณธนัญญา บัวยิ้ม สาขาเชียงใหม่
พุธ 20 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
อาทิตย์ 24 ทำบุญสาขา +Mini Expo 10.00 น. คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ สาขาเชียงใหม่

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้

พุธ 27 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
ศุกร์ 29 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 30 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ภาคเหนือ)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 1 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงใหม่
พุธ 4 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณเพ็ญพักตร์ มะโนเกี๋ยง สาขาเชียงใหม่
ศุกร์ 6 E-Learning 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 7 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 8 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงใหม่
พุธ 11 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณเพ็ญพักตร์ มะโนเกี๋ยง สาขาเชียงใหม่
ศุกร์ 13 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 14 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 15 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงใหม่
พุธ 18 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณเพ็ญพักตร์ มะโนเกี๋ยง สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 21 Mini Expo 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 22 Mini Expo 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาเชียงใหม่
พุธ 25 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณเพ็ญพักตร์ มะโนเกี๋ยง สาขาเชียงใหม่
ศุกร์ 27 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณนิติพงษ์ ก๋าใจ สาขาเชียงใหม่
เสาร์ 28 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงราย
อาทิตย์ 29 Happy Center 13.00 - 15.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาเชียงใหม่

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ภาคอีสาน)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 6 คอร์สรีครู๊ทตัวแทน 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
เสาร์ 7 B-Vision 13.00 น. คุณกรรณิการ์ กุลศรี, คุณสุรัสวดี ดวงสมศรี สาขาร้อยเอ็ด
เสาร์ 7 B-Vision 13.00 น. คุณพีรพงษ์ หลังปูเต๊ะ สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 8 B-Vision 13.00 น. คุณพีรพงษ์ หลังปูเต๊ะ สาขาขอนแก่น
ศุกร์ 13 คอร์สรีครู๊ทตัวแทน 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
เสาร์ 14 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
อาทิตย์ 15 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
จันทร์ 16 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
จันทร์ 16 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
อังคาร 17 คอร์ส Live สด 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช
อาทิตย์ 22 B-Vision พิเศษ 13.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 22 งานประกาศเกียรติคุณ 13.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอุบล
พุธ 25 Training ผู้นำ 13.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาโคราช
เสาร์ 28 B-Vision 13.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาร้อยเอ็ด
อาทิตย์ 29 B-Vision 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 29 เจาะลึกผลิตภัณฑ์ 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาอุบล
จันทร์ 30 คอร์ส Tik Tok 13.00 น. อ.ธนกร บุญอุ้ม สาขาโคราช

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ภาคอีสาน)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 3 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 10.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาอุบล
เสาร์ 4 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 10.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาอุบล
อาทิตย์ 5 Happy Center 13.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 5 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 10.00 น. วิทยากรประจำสาขา สาขาอุบล

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2565 (ภาคกลาง)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 1 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณวยุภา เครือศรี สาขาอยุธยา
เสาร์ 2 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณขุนพล พิบูลศิลป์ สาขาอยุธยา
เสาร์ 2 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณวยุภา เครือศรี สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 3 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณขุนพล พิบูลศิลป์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 3 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณไปรยา คมสินธ์ สาขาอยุธยา
พุธ 6 เจาะลึกแผนการตลาด 13.00 - 15.00 น. คุณกมลพร ต๊ะใจ สาขาสมุทรสาคร
ศุกร์ 8 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 - 15.00 น. คุณวยุภา เครือศรี สาขาอยุธยา
เสาร์ 9 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณขุนพล พิบูลศิลป์ สาขาอยุธยา
เสาร์ 9 75795_1647335492_8685 10.00 น. คุณสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 10 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 15.00 น. คุณขุนพล พิบูลศิลป์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 10 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณไปรยา คมสินธ์ สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 10 75795_1647335492_8685 10.00 น. คุณรดาดาว รัตน์ถาวรกุล สาขาสมุทรสาคร
อาทิตย์ 17 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณกมลพร ต๊ะใจ สาขาสมุทรสาคร
พุธ 20 เจาะลึกแผนการตลาด 13.00 - 15.00 น. คุณกมลพร ต๊ะใจ สาขาสมุทรสาคร
เสาร์ 23 Pollitin Insight 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาอยุธยา
อาทิตย์ 24 Pollitin Insight 13.00 - 15.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาสมุทรสาคร

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ภาคตะวันออก)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 1 B-Vision 13.00 น. คุณพลากร ตันชัย สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 1 B-Vision 13.00 น. คุณปารจรีย์ ธนันท์ปรีชากรณ์ สาขาอรัญประเทศ
พุธ 4 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณมยุรฉัตร พยุหสิทธิ์ สาขาอรัญประเทศ
พุธ 4 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณนนท์ชญาน์ ศิริภัทรชัยนนท์ สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 8 B-Vision 13.00 น. คุณพลากร ตันชัย สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 8 B-Vision 13.00 น. คุณสวาท พันธ์มาก สาขาอรัญประเทศ
พุธ 11 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณนนท์ชญาน์ ศิริภัทรชัยนนท์ สาขาจันทบุรี
พุธ 11 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณมยุรฉัตร พยุหสิทธิ์ สาขาอรัญประเทศ
อาทิตย์ 15 B-Vision 13.00 น. คุณพิมพ์รัตน์ มาลี สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 15 B-Vision 13.00 น. คุณปารจรีย์ ธนันท์ปรีชากรณ์ สาขาอรัญประเทศ
พุธ 18 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณนนท์ชญาน์ ศิริภัทรชัยนนท์ สาขาจันทบุรี
พุธ 18 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณมยุรฉัตร พยุหสิทธิ์ สาขาอรัญประเทศ
เสาร์ 21 Online Advance 10.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณจิรัฏฐ์ สัตย์เพริศพราย สาขาศรีราชา
อาทิตย์ 22 B-Vision 13.00 น. คุณพลากร ตันชัย สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 22 B-Vision 13.00 น. คุณสวาท พันธ์มาก สาขาอรัญประเทศ
พุธ 25 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณนนท์ชญาน์ ศิริภัทรชัยนนท์ สาขาจันทบุรี
พุธ 25 เรียนรู้ระบบ Happy Me 13.00 น. คุณมยุรฉัตร พยุหสิทธิ์ สาขาอรัญประเทศ
ศุกร์ 27 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. คุณสุภาพร ศรีหนารถ สาขาศรีราชา
เสาร์ 28 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. คุณสุภาพร ศรีหนารถ สาขาศรีราชา
อาทิตย์ 29 B-Vision 13.00 น. คุณพิมพ์รัตน์ มาลี สาขาจันทบุรี
อาทิตย์ 29 B-Vision 13.00 น. คุณปารจรีย์ ธนันท์ปรีชากรณ์ สาขาอรัญประเทศ
อาทิตย์ 29 คลาสออนไลน์พื้นฐาน 13.00 น. คุณสุภาพร ศรีหนารถ สาขาศรีราชา
อาทิตย์ 29 EXPO 13.00 น. คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาศรีราชา

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ภาคตะวันออก)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ 5 B-Vision 13.00 น. คุณอุสาห์ น้อยแก้ว สาขาศรีราชา

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2565 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 1 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
เสาร์ 2 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาสุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 3 EXPO 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้ สาขาชุมพร
จันทร์ 4 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 5 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
พุธ 6 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 8 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 10 75795_1647335492_8685 10.00 น. คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์ สาขาสุราษฎร์ธานี
จันทร์ 11 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 17 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณพัธนนท์ กุลบุตร สาขาหาดใหญ่

นาวาตรีเมตตา ชินบุตร

จันทร์ 18 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 19 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
พุธ 20 Happy Center 13.00 - 15.00 น. คุณชาติชาย เสือแก้ว,คุณนาควรรณ ผลิวรรณ สาขาสุราษฎร์ธานี
ศุกร์ 22 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 22 Why I Join 13.00 - 15.00 น. คุณพัธนนท์ กุลบุตร สาขาสุราษฎร์ธานี
เสาร์ 23 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณพัธนนท์ กุลบุตร,คุณนาควรรณ ผลิวรรณ สาขานครศรีธรรมราช
อาทิตย์ 24 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณอัศวพงษ์ กุลบุตร สาขาหาดใหญ่
จันทร์ 25 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 26 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
พุธ 27 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณพัธนนท์ กุลบุตร,คุณปณิชา จันทร์แก้ว สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 29 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 3 B-Vision พิเศษ 12.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ภูธารารีสอร์ท จ.ระนอง
เสาร์ 4 B-Vision พิเศษ 13.00 - 15.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาสุราษฎร์ธานี

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ภาคใต้)

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
จันทร์ 2 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 3 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
พุธ 4 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 6 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
เสาร์ 7 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้,คุณพัธนนท์ กุลบุตร สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 8 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้,คุณพัธนนท์ กุลบุตร สาขานครศรีธรรมราช
จันทร์ 9 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 10 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
พุธ 11 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 13 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
จันทร์ 16 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 17 B-Vision 13.00 - 15.00 น. คุณวรรณะ ทรงคุณแท้,คุณพัธนนท์ กุลบุตร เซ็นเตอร์ สุไหงโก-ลก
พุธ 18 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 20 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
เสาร์ 21 BTC 10.00 น. คุณพิริยาพร สุดทำนอง โรงแรมบรรจงบุรี
อาทิตย์ 22 BTC 10.00 น. คุณพิริยาพร สุดทำนอง โรงแรมบรรจงบุรี
จันทร์ 23 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 24 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
พุธ 25 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
ศุกร์ 27 CEO พบผู้นำ 17.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย เซ็นเตอร์ อ.เมือง นราธิวาส
อาทิตย์ 29 Meet CEO 13.00 - 15.00 น. คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย,คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาหาดใหญ่
จันทร์ 30 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่
อังคาร 31 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น(Facebook) 13.00 - 17.00 น. คุณนุชนาฏ นบนอบ,คุณชมพูนุช ตาทองรุ่ง,คุณมอฮำหมาด หลีเส็น สาขาหาดใหญ่