ห้องเรียนออนไลน์

Happy Academy หลักสูตรเปลี่ยนชีวิต

โครงการ Happy Academy ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกของบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ด้วยการฝึกอบรมที่เป็นระบบมาตรฐาน โดยมี “คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์” กรรมการบริหารบริษัท ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการหลักสูตร”

 

ภายในหลักสูตรอัดแน่นไปด้วย “เนื้อหาคุณภาพในภาคทฤษฎี” และ “การฝึกทักษะที่เข้มข้นในภาคปฏิบัติ” มี เป้าหมาย คือ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้ กลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก Happy Academy แห่งนี้ ไม่เพียงสามารถสร้างนักธุรกิจมืออาชีพได้สำเร็จตามเป้าประสงค์เท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาศักยภาพ ของนักธุรกิจในแต่ละรุ่น ให้ “สร้างตัวเลขยอดธุรกิจ”และเครือข่าย ทาง ธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณ

 

ทั้งนี้หลักสูตรของ Happy Academy เริ่มต้นตั้งแต่ การปรับ “Mind Set” หรือ “ทัศนคติ” ของนักธุรกิจให้มีความภาคภูมิใจในอาชีพ “นักธุรกิจเครือข่าย” ที่ขึ้นชื่อได้ “เป็นนักส่งต่อโอกาสสู่ผู้คน”ไปจนถึงการเรียนรู้ในระดับ “พลังจิตใต้สำนึก” หรือ “NLP” เพื่อค้นหาพลังภายในที่ซ่อนอยู่ เปรียบเสมือนการปลุกยักษ์ในตนเองสร้างแรงขับเคลื่อนชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จก่อน ที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน “การเรียนรู้วงจรธุรกิจ” แบบเจาะลึก อาทิ ระบบของธุรกิจ การบริหารทีม การเชิญ การ เปิดใจ การปิดการขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การ T-UP และที่สำคัญได้เรียนรู้การสร้าง Passive Income ที่ยั่งยืน และเพื่อสร้างให้นักธุรกิจมี “ศักยภาพสูงสุด” การได้ฝึกภาคปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ นักธุรกิจทุกรุ่นที่เข้าสู่ระบบของ Happy Academy จึงจะได้ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ การแชร์ประสบการณ์ และวางแผนการตลาด ไปจนถึงได้ฝึกทำธุรกิจในสถานการณ์จริง โดยนักธุรกิจแฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จะใช้เวลาเรียนเพียงวันละ 1 – 3 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งออกเป็น ทฤษฎี 50 % และ ปฏิบัติ 50 % เมื่อจบหลักสูตร นอกจากจะได้ประสบการณ์อันล้ำค่า มิตรภาพใหม่จากเพื่อนร่วมรุ่น ธุรกิจที่มั่นคงแล้ว นักธุรกิจทุกท่านจะได้รับ “ประกาศนียบัตร” อันสวยงามและทรงคุณค่า ที่การันตีว่า “คุณคือนักธุรกิจมืออาชีพตัวจริง”

 

อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ ที่เหนือกว่านักธุรกิจอื่น อาทิ Gift Voucher มูลค่า 10,000 - 20,000 บาท, โบนัสพิเศษ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น!! เรียกได้ว่า บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด พร้อมสนับสนุนให้นักธุรกิจทุกท่าน ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับตนเองและครอบครัว มี “Passive Income” ที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกไปชั่วลูกชั่วหลานได้สำเร็จสมกับเป็น “ครอบครัวแห่งความสุขที่ยั่งยืน” อย่างแท้จริง