update

ข่าวสาร & บทความ

“มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงธนูคนพิการไทย”ผู้บริหารบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม โดย คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ร่วมสนับสนุนกับโครงการ “มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงธนูคนพิการไทย” ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการรวมใจปันรักให้น้องบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด ยังคงยืนหยัดจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "มอบผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือ' เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ และ โครงการ "รวมใจปันรักให้น้อง"องค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว จนส่งผลให้เขื่อนแตก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้เป็นจำนวนมาก